Биологийн олон янз байдлын газарзүйн мэдээллийн систем

Биологийн олон янз байдлын орон зайн мэдээллийг олон нийтэд түгээх зорилгоор энэхүү Вэб хуудсыг бүтээв.

НҮБ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөр, БОАЖЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Алтай-Соёны экобүс нутгийн БТЗ-ийг ард иргэдийн оролцоотой хамгаалах төсөл”, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар (WWF) хамтран Алтай-Соёны экобүс нутгийн Биологийн олон янз байдлын орон зайн мэдээллийг зурган болон тоон мэдээллийн хэлбэрээр эхний ээлжинд оруулав. Энэхүү вэб хуудсын хуудсыг цаашид хөгжүүлэх боломжийг бий болгох үүднээс Монгол улсын нийт нутгийг хамарсан байдлаар ерөнхий дизайныг гаргалаа.

Биологийн олон янз байдлын орон зайн мэдээллийн системийг хэрхэн ажилуулах зааврыг тусламж цэснээс татаж танилцана уу.

Хэрэглэгч Та манай вэб хуудсанд орсон орон зайн мэдээллийг цаашид ашиглах нөхцөлд бүрт файлын тайлбарт заасан тухайн мэдээллийн эх сурвалжийг дурдаж байхыг сануулж байна.

(Вэб хуудсын талаарх санал, хүсэлтээ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. хаягаар илгээнэ үү.)

Language